Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Zaposlitev in staž v Svetu Evrope /

Zaposlitev in staž v Svetu Evrope

Sekretariat Sveta Evrope ima trenutno okoli 1300 zaposlenih iz vseh 47 držav članic, ki delajo na področju človekovih pravic, medijev, demokracije, pravnega sodelovanja, socialnih in ekonomskih vprašanj, zdravja, izobraževanja, kulture in dediščine, športa, mladine, lokalnih in regionalnih oblasti, okolja, administracije, financ, obdelave podatkov, dokumentacije, odnosov z javnostjo, prevajanja itd. Kadrovska politika Sveta Evrope upošteva pravično zastopanost držav članic. Več informacij o možnostih zaposlitve v organizaciji ter seznam prostih delovnih mest najdete na spletnih straneh Sveta Evrope.

Poleg stalne zaposlitve Svet Evrope ponuja opravljanje prakse v različnih sektorjih sekretariata. Staž ni plačan, vendar prinaša pomembno in koristno izkušnjo ter vpogled v delovanje mednarodne organizacije.