Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
10.10.2014  

Napoved 27. zasedanja Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti, 14. – 16. oktober 2014

Strasbourg – Med 14. in 16. oktobrom 2014 bo v Strasbourgu potekalo 27. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Velik del razprave bo ponovno namenjen temi ''Opolnomočenje mladine: deljena odgovornost za mesta in regije'', ki predstavlja rdečo nit aktivnosti Kongresa v letu 2014. Potekala bo razprava o separatističnih težnjah v Ukrajini in sosednjih državah.

Predstavniki bodo razpravljali tudi o zagotavljanju zadostnih sredstev za lokalne oblasti, vlogi medijev pri oblikovanju participativne demokracije, medregionalnem sodelovanju, promoviranju raznolikosti skozi medkulturne izobraževalne in komunikacijske strategije, promoviranju enakih možnosti za ljudi s posebnimi potrebami in njihovega sodelovanja na nacionalni in regionalni ravni in o prispevku Kongresa k sosedski politiki Sveta Evrope.­

Kongres bo obravnaval poročila o opazovanju lokalnih volitev v letu 2014 na Nizozemskem, v Ukrajini in Gruziji ter poročilo o položaju lokalne in regionalne demokracije v Belgiji.

Člani Kongresa bodo izvolili novega predsednika Kongresa, predsednika Zbora lokalnih skupnosti in Zbora regij.

Podrobnejši dnevni red zasedanja je dostopen tukaj.

Zasedanja se bo udeležila tudi slovenska delegacija, ki jo vodi mag. Bernardka Krnc, županja Šmarjeških Toplic.