Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
26.09.2013  

Slovenija deponirala listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Strasbourg – 26. septembra 2013 je minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant namestnici generalnega sekretarja Sveta Evrope Gabrielli Battaini-Dragoni deponiral listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (CETS No. 201).

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo zahteva kriminalizacijo vseh vrst spolnih deliktov, storjenih nad otroki. Konvencija določa, da države pogodbenice sprejmejo ustrezno zakonodajo in ukrepe za preprečevanje spolnega nasilja, zaščito otrok žrtev in pregon storilcev. Konvencija ustanavlja tudi poseben odbor, zadolžen za nadzor nad izvajanjem konvencije v državah pogodbenicah. Svet Evrope na podlagi konvencije izvaja tudi posebno kampanjo "Eden od petih", ki je namenjena ozaveščanju in boju proti spolnemu nasilju nad otroki.

Konvencija je stopila v veljavo 1. julija 2010. Vključno s Slovenijo jo je ratificiralo že 29 držav.

Republika Slovenija je Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo podpisala 25. oktobra 2007 (na dan odprtja za podpis) in tako bila med prvimi podpisnicami konvencije. Varstvo pravic otrok tako ostaja na področju človekovih pravic prioriteta slovenske zunanje politike. Slovenija si prizadeva za nadaljnjo uveljavitev standardov, ki jih določa konvencija.