Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
26.09.2013  

Zaključki 1179. zasedanja Odbora ministrov o nadzoru nad implementacijo sodb ESČP – primer Kurić in drugi proti Sloveniji

Strasbourg – Med 24. in 26. septembrom 2013 je potekalo 1179. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope, namenjeno nadzoru nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Na zasedanju je bil med drugim obravnavam primer Kurić in drugi proti Sloveniji. Zasedanja se je udeležil minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant. Odboru je predstavil zgodovinski oris izbrisa ter dosedanje možnosti izbrisanih za ureditev statusa v Sloveniji. Izpostavil je uspešno prvo branje osnutka Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva ter predstavil poglavitne točke zakona. Minister je posredoval informacije glede obsega upravičencev, višini odškodnine ter predstavil upravni postopek za pridobitev odškodnine.

V razpravi so delegacije pozdravile prihod ministra ter pozitivno sprejele dosežen trud in napredek Slovenije pri implementaciji sodbe. Hkrati so opozorile na krog upravičencev, predvsem tistih, ki so za državljanstvo oziroma stalno prebivališče zaprosili, vendar so bili zavrnjeni.

Odbor je pozdravil prvo branje zakona prav tako pa je izrazil upanje, da bo zakon sprejet do konca letošnjega leta. Slovenija je bila pozvana, da posebno pozornost nameni obsegu tistih upravičencev, katerim je bilo stalno prebivališče oziroma državljanstvo zavrnjeno.

Sprejeta je bila tudi odločitev, da se o vsebini navedenega primera razpravlja na decembrskem  1186. zasedanju Odbora ministrov.